גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

מחלקת הנהלת חשבונות

שם תפקיד טלפון נייד מייל
הנהלת חשבונות (פקס: 02-9958615)
דניאלה חן מנהלת חשבונות ראשי 02-9958758 danielah@m-yehuda.org.il
שמעון סויסה הנהלת חשבונות 02-9958760 shimons@m-yehuda.org.il
עופרה יששכר הנהלת חשבונות 02-9958761 ofrai@m-yehuda.org.il
ליזו גנון הנהלת חשבונות 02-9958762 lizu@m-yehuda.org.il
שירן כהן הנהלת חשבונות 02-9958763 shiran@m-yehuda.org.il
הנהלת חשבונות 02-9958765
אירס אבוקרט הנהלת חשבנות 02-9958766 iris@m-yehuda.org.il
אמיקם הנהלת חשבנות 02-9958711 amikam@m-yehuda.org.il
הדס יוסף הנהלת חשבונות 02-9958765 hadasyosef@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי