גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

תרבות ומסורת

מנהל:יהודה חדד
כתובת:מרכז אזורי הר טוב ד.נ. שמשון 99700
טלפון:02-9900859/9900965
פקס:02-9900830
דוא"ל:miryamb@m-yehuda.org.il

המחלקה אחראית לטפל במספר נושאים:

 • תרבות תורנית
 • הכוונת חיילים משוחררים ובנות שירות לאומי
 • לימודים אקדמאיים
 • יד לבנים בסניף מטה יהודה
 • מזכיר העמותה לזקן במטה יהודה

תרבות תורנית

 • הפעלת סל שירותים בישובים לפי תוכנית של כל ישוב.
 • סיוע בפעילות ותוכניות חינוכיות עם מוסדות ומגזרים שיתופיים בישובים ברמה האזורית כגון: תוכניות בר מצווה, טעמי מקרא, פעילות מורשת, כנסי ראש חודש, סיורים לימודיים, קייטנות תורניות ועוד.
 • הפקת חידונים אזוריים המשניות, וחידון התנ"ך.
 • השתתפות והשתלבות בשבוע פסטיבל התנ"ך וביצוע שניים שלושה אירועים באזור.
 • יזום והשתתפות אירועים בחגי ישראל כגון שמחת בית השואבה, כליזמרים, הקפות אזוריות בשמחת תורה, וחודש המורשת.
 • סיוע בהכשרת כוח אדם להדרכת ילדים ובני נוער במגזר התורני.

הכוונת חיילים משוחררים ובנות שירות לאומי

 • יעוץ והכוונה תוך הפניה לביצוע מבדקי התאמה מקצועית ולימודית למעוניינים ביחידה להכוונה בירושלים.
 • הכוונה ויעוץ ללימודי מכינה קדם אקדמית במוסדות אקדמיים בתיאום עם היחמ"ש.
 • יעוץ הכוונה וסיוע בקבלת מלגות משרד החינוך ללימודים במכינות ובמכללת טכנולוגיות.
 • הפעלת קורסים ללימודי פסיכומטרי באזור בשיתוף עם בית שמש. סיוע והכוונה לבקשת מלגות לימודיים במסגרת משרד הביטחון, וקרן גרוס במסגרת זכויות חיילים משוחררים.
 • ביצוע כנס שנתי משותף עם בית שמש לחיילים משוחררים.

לימודים אקדמאיים

 • הכוונה יעוץ והפנייה לקרנות וגופים שונים לבקשת מלגות.
 • הפעלת תוכנית 30+ והזדמנות שניה בשיתוף וסיוע מכללת אחווה הסוכנות ושותפות 2000.
 • פרסום יעוץ והרשמה ללימודי מכינה אקדמאים יחודית במכללת אחווה לגילאי 30+.
 • סיוע וליווי סטודנטים ללימודים אקדמאיים במסגרת הזדמנות שניה.
 • טיפול ליווי ומעקב בתוכניות פר"ח בישובים במסגרת הזדמנות שניה ושותפות 2000.
 • סיוע ליווי ויעוץ בעבודות הסטודנטים ביעוד מורשת וזכרון בישובים.
 • פרסום הפצה וקבלת בקשות לקבלת מלגות המועצה האזורית.

יד לבנים

 • חבר במועצה הארצית ביד לבנים.
 • חבר במזכירות יד לבנים בישוב ובכפר.
 • מרכז סניף יד לבנים במועצה האזורית.
 • סיוע וליווי משפחות שכולות בנושאים אישיים בהתאם לפניות והצורך.
 • ארגון פעילות יחודית למשפחות שכולות באמצעות הארגונים הארצי, המושבי, והמועצתי.
 • ליווי בסיוע ועדכון נתוני נופלים בפינת ההנצחה בתיאום עם בני המשפחה, יחידות צה"ל וגורם אחראי מטפל במועצה.
 • ליווי הנחייה וסיוע בהקמת אתרי הנצחה, הקמת אנדרטאות לנופלים בתוך הישובים.
 • סיוע בטקסי יום הזכרון בחלקות הצבאיות בישובים.

מזכיר העמותה לזקן

 • משתתף ומסייע בכל הדרוש במסגרת המזכירות המצומצמת.
 • חבר אגודה לחברת טיפוח ומחקר על שם עובדיה בן שלום ז"ל.
 • נציג פעילות האגודה באזור.
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי