מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן
  • עמוד ראשי
  • כתבות
  • לב זה"ב-השתלמות לרכזי/ות זהירות בדרכים והסעות התלמידים במועצה האזורית מטה יהודה

לב זה"ב-השתלמות לרכזי/ות זהירות בדרכים והסעות התלמידים במועצה האזורית מטה יהודה

פורסם באתר בתאריך: 02/01/2018


השבוע התקיימה במועצה האזורית מטה יהודה השתלמות לרכזי ורכזות זהירות בדרכים, כחלק מסדרת ההשתלמויות שמקיימת תכנית "עיר ללא אלימות" בנושא המוגנות בהסעות. את התכנים העביר שניר פירו  אחראי תחום החינוך והמוגנות בהסעות של התכנית. שניר הציג בפני המשתתפים את שלל הפעולות המתבצעות בתחום זה במועצה, ואת האפשרויות של בתי הספר להיעזר בתכנית "עיר לא אלימות" כדי ליצור מניעה והעלאת המודעות לתלמידים להתנהגות נאותה בהסעות, לאחר מכן קיימו המשתתפים מעגלי שיח ולמידת עמיתים שבהם הציגו אתגרים וקשיים יום-יומיים בהם הם נתקלים בתפקידם.

השתלמות זו התקיימה בשיתוף פעולה עם מנהל חינוך במועצה והגורמים הממונים על נושא הזה"ב במשרד החינוך. במהלך ההשתלמות ניתנה תעודת הוקרה לגברת פרח שיאחי ממושב גבעת יערים, על התנדבותה בליווי הסעת תלמידים מהמועצה לבית הספר בכל בוקר.

אחראי תחום החינוך והמוגנות בהסעות של התכנית "עיר ללא אלימות", שניר פירו: "ההשתלמות הייתה מוצלחת ביותר, הצגנו בפני הנוכחים את הכלים שאנו כמועצה יודעים לספק לכלל בתי הספר בנושא המוגנות בהסעות."

מנהל התוכנית "עיר ללא אלימות" במועצה האזורית מטה יהודה, סיון כהן טופל: "תכנית "עיר ללא אלימות" במטה יהודה הפכה להיות האורים והתומים של נושא מניעת האלימות בהסעות במגזר הכפרי. אנו מקבלים מרשויות בארץ שרוצות ללמוד מאתנו את המתווה שבינינו בנושא זה".

שניר פירו ופרח שיאחי שקיבלה תעודה הוקרה על התנדבותה

	השתלמות רכזי ורכזיות הסעות וזהירות בדרכים

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי