גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

מחלקת בינוי

המחלקה אחראית על תחזוקת גני הילדים, ועל תחזוקה שוטפת של בתי הספר באמצעות אבות הבית.

תחומי אחריות המחלקה

  • טיפול במפגעים במוסדות חינוך.
  • טיפול בעצים מסוכנים במוסדות חינוך.
  • אחזקה שוטפת של מוסדות החינוך, כולל עבודות שרברבות.
  • הנחיה והכשרה של אבות הבית במוסדות החינוך.

אנחנו מתחייבים !

  • לתחזק את כל גני הילדים ומוסדות החינוך, לבקר בכל מסגרת באופן יזום פעם בחודש.
  • לטפל בפניית גננת או סייעת או אב בית בנוגע לסתימות כיורים או שירותים, תוך 4 שעות.
  • לטפל במפגע בטיחותי בגן ילדים ביום הפנייה, פנייה שאינה דחופה תטופל תוך 2 ימי עבודה.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שרית עוזרי
מנהלת אגף תפעול, פיתוח, תיירות וחקלאות
02-9958946
052-7250946
sarito@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי