מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

הוראות שימוש בנגישות הקולית

מועצה אזורית מטה יהודה רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות ובשיפור השירות הניתן ללקוחות עם מוגבלות.

לשם כך, הוספנו לאתר כלי עזר המקריא את הטקסט הכתוב באתר.

להפעלת הכלי ניתן ללחוץ על המתג בפינה השמאלית התחתונה באתר או ללחוץ במקלדת על המקש R.

כאשר הכלי מופעל, כל טקסט שעליו יעמוד סמן העכבר יוקרא אוטומטית.

כמו כן, ההקראה תפעל גם בעת מעבר בין קישורים באתר על ידי לחיצה על הכפתור TAB במקלדת.

התוכן המרכזי בכל עמוד באתר יוקרא אוטומטית לאחר סיום טעינת העמוד. במצב זה ניתן לדלג בין פסקאות על ידי לחיצה על המקש CTRL במקלדת בצירוף לחיצה על אחד מהחיצים למטה - על מנת לדלג לפסקה הבאה, או למעלה - על מנת לחזור לפסקה הקודמת.

בעת ההקראה האוטומטית ניתן להשהות ולהפעיל מחדש את ההקראה על ידי לחיצה על המקש P, ולבטל את ההקראה על ידי המקש ESCAPE.

 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי