גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ממלכתי טרום

שם גן הישוב שם הגננת טלפון
אורנים אורה מירי סטולר a6423522
ברוש שריגים דבי שמואל a9921330
נורית נתיב הל"ה מיקי אלפסי a9900238
ניצנים בית זית נורית דנין a5791108
נירים בית זית רינת קאופר a5791108
פלפלון שריגים דינה בן אריה a9991542
רימונים מסילת ציון רות בן נחום a9921365
תות מסילת ציון ידידה אפריים a9917674
  טל שחר אפרת הירש a08-9340189
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי