גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ממלכתי חובה

שם גן הישוב שם הגננת טלפון
אורן צור הדסה צפי חרמון a5790212
אורנים בית זית מירי בר אדון a5337246
ברושים אורה עליזה כהן a6415030
נורית צור הדסה בעמק נורית וינר a5336023
ניצנים טל שחר זהבה משה a08-9340189
נרקיס נתיב הל"ה רוקסנה סבו a9900257
נרקיס צור הדסה בעמק אורה בן ארוש a5330046
שושנים שריגים דפנה ארמוזה לוי a9917699
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי