גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ממלכתי דתי

שם גן הישוב שם הגננת טלפון
אורנים צור הדסה תמי תמרי a5341190
אלונה בר גיורא רויטל בן אלי a5330030
דקל זנוח שרה אברהם a9917669
האוהבים נחם רינה פרץ a9917679
ורדים נס הרים רות בנימין a5709268
פרחים בית מאיר שמחה קלן a5790855
צבעוני מחסיה רונית מצליח a9917673
רימון תעוז בתיה ברטל a9917694
  אשתאול רבקה תפארת a9999563
  אשתאול שושנה אזולאי a9917672
  בית מאיר מירי פטקי a5345921
  בקוע הרצליה אפרגן a08-9231657
  גפן בת שבע סופר a08-8502406
  זכריה ליבי כהן a9924151
  ישעי שושנה אפרתי a9917683
  לוזית דניאלה בשארי a9992131
  מטע מלכה מיכאלי a5346291
  נחושה יוכי דוד a08-6882041
  עגור ורדה טרבלסי a9921088
  רוגלית טובה אהרון a9917711
  תירוש רחל עמרם a08-8502230
  תרום בת שבע דוד a9917689
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי