גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

בקשה להנחה בגין נכס ריק

בקשה לפטור נכס ריק ניתן להגיש רק אם הנכס ריק מחפץ ואדם . הפטור מוגבל לתקופה מירבית של עד 6 חודשים באופן מלא וחד פעמי, ועד 6 חודשים נוספים בהנחה של 66.66% בלבד, מיום הודעת הבעלים בכתב, וזאת ע"פ צו המיסים של מטה יהודה.

את המסמכים ניתן להעביר למייל:
 Liata@m-yehuda.org.il  או למייל benif@m-yehuda.org.il

 או לפקס: 02-9958617

טפסים בקשה להנחה בגין נכס ריק                                                                               

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי