גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

עין-הרים

שם בית הספר עין-הרים
שם המנהל עפרה דוידוביץ
שם המזכירה יעל אלקיים
תאור מס' כיתות תקניות- 22
מס' תלמידים – 601
מס' אנשי צוות – 70

ביה"ס עין הרים משרת את יישובי ההר הגבוה של המועצה האזורית מטה יהודה. בביה"ס לומדים 596 תלמידים ב – 22 כיתות. תלמידי ביה"ס מגיעים מכ – 20 ישובים באזור ההר הגבוה.

ביה"ס עין הרים מציע לתלמידיו מגוון רחב ויוצא דופן של מקצועות למידה החל מכיתה א'.
לימודי היסוד הקיימים בביה"ס: חינוך לשוני, חשבון, מדעים, אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה, חינוך גופני ועוד.
לימודי העשרה בהם ניתן לתלמידים להתנסות במקצועות אשר יאפשרו להם לתת ביטוי לכישרונותיהם האחרים ולהעשיר אותם: ארכיאולוגיה, דרמה, מלאכה, אמנות, חקלאות, מחשבים, ספריה, מחול, מגוון תוכניות במסגרת תוכנית קרב ועוד.

4 יעדים מרכזיים לשנת הלימודים תשס"ו:
 שיפור ההישגים במקצועות העברית והחשבון.
 שיפור האקלים הבית ספרי.
 פיתוח תכנית בית ספרית באיכות הסביבה.
 הערכת תהליכים חינוכיים, חברתיים ולימודיים בביה"ס.

מסגרות ופרויקטים ייחודיים לבית הספר עין הרים:
 מועצת תלמידים פעילה, אשר נבחרה בבחירות דמוקרטיות. מועצת התלמידים אחראית על הפעלת חברת הילדים בביה"ס בתחומים הבאים: הפסקה פעילה, התרמות שונות, פעילויות ערכיות וחברתיות לקראת החגים, ההפנינג ועוד.
 נושא האקלים הבית ספרי נמצא בראש סדר העדיפויות. אנו מאמינים כי ביה"ס בו התלמידים מרגישים תחושת בטחון, מוגנות ושייכות, גם הישגיהם הלימודיים יהיו טובים יותר. בשאלונים שהועברו לכלל תלמידי ביה"ס הם נשאלו לחוות דעתם לגבי האקלים הבית ספרי, מקרי אלימות, הקשרים בין המורים והתלמידים ועוד. בעקבות תשובותיהם של התלמידים נבנתה תוכנית בית ספרית, בכישורי חיים , אשר מטפלת בנושאים הבעייתיים בכל שכבה. התוכנית מטפלת בנושאים כמו התקנון הכיתתי והבית ספרי, חברות, שמירה על כללים, כבוד לזולת לגופו ולרכושו, מתן אפשרויות מגוונות לפתרון בעיות וסכסוכים ועוד.


 בביה"ס עין הרים 4 מסגרות של החינוך המיוחד. המסגרות הללו הינן על-אזוריות ומספקות לתלמידים בעלי קשיים לימודיים מסגרת לימודית הולמת. לכל כיתה מקדמת מורה וסייעת. כל תלמיד הלומד בכיתת החינוך המיוחד משולב מספר שעות בכיתה הרגילה על פי כישוריו ויכולותיו.

 מסגרות לתלמידים מוכשרים: צוות המורים של ביה"ס בשיתוף הורים מועד ההורים יזם פרויקט לקידומם של התלמידים המוכשרים בביה"ס. פרט לעבודה הדיפרנציאלית המתקיימת בכיתות, הוקמו השנה 3 מסגרות בהן לומדים תלמידים המוגדרים ע"י הצוות החינוכי כמוכשרים. בכיתות ג' לומדים הילדים שיעורי ארכיאולוגיה, ובכיתות ד, ה, ו שיעורי מדעים. במסגרת שיעורי המדעים לומדים הילדים את נושא הגיאולוגיה ונושא המים מההיבט המדעי. בכל אחת מהמסגרות נחשפים הילדים למגוון חומרים ודרכי הוראה וכן יוצאים לסיורים לימודיים.
 תחום החינוך הגופני זוכה לתשומת לב מיוחדת. ביה"ס 2 מורים לחינוך גופני שחושפים את כלל תלמידי ביה"ס והתלמידים המוכשרים בספורט למגוון פעילויות ספורטיביות:
שעורי חינוך גופני
נבחרות קטסל, קטרגל, מחניים בנות, אתלטיקה קלה ומרוץ שדה.
ימי ספורט בית ספריים
תוכנית תזונה בריאה ופעילות גופנית בשיתוף עם המורים למדעים.
טורנירים בית ספריים בקט רגל ובמחניים.
 שילוב ועד ההורים המרכזי של ביה"ס בחשיבה הפדגוגית, חינוכית וחברתית. מתוך ועד ההורים נבחרות ועדות: פדגוגית, תשתיות ואקלים אשר פועלות בשיתוף עם הנהלת ביה"ס בנושאים הספציפיים.
 עידוד הקריאה: מגוון פעילויות בכיתות ביה"ס בשילוב המחנכות וספרנית ביה"ס מתוך מטרה לעודד את התלמידים לקרוא ספרים. השתתפות במצעד הספרים – חשיפת התלמידים לספרים המשתתפים במצעד ועידודם לקרוא בשעות הפנאי.
 שיעורי בחירה: בכיתות ה' – ו' מופעלת תוכנית בחירה בהיקף 2 ש"ש. התוכנית נבנית על פי בקשות התלמידים וכוללת מקצועות כגון: כדורסל, טניס שולחן, אמנות, משפטים, מחשבים, מדענים צעירים, אתלטיקה קלה ועוד.
 מעבדה ללימודי אנגלית: כל תלמיד לומד על פי רמתו ותחומי העניין שלו. הלימוד במעבדה משלב מגוון דרכי הוראה והערכה מתקדמות.
 תוכנית מעברים: צוות ביה"ס מפעיל 2 תוכניות מעברים. תוכנית מעברים לתלמידי הגן, שעולים לכיתה א'. במסגרת התוכנית מבקרים ילדי הגנים בביה"ס, מכירים תלמידים מביה"ס, ומשתתפים בפעילויות בביה"ס מתוך הבנה כי הכנתם של הילדים תעזור בשילובם בשנה הבאה בכיתה א'. כמו כן מעביר צוות מחנכות ו' והיועצת בשיתוף תיכון עין כרם תוכנית לקראת המעבר לחטיבת הביניים.
כתובת ליד כפר חקלאי עין-כרם 90872
טלפון 6439190
טלפון 2 6431318
פקס 6436653
קישור בית ספר עין כרם
 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי