גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

ואחת אל סאלם

שם בית הספר ואחת אל סאלם
שם המנהל דליה לוגסי
תאור בית הספר היסודי נווה שלום – וואחת אל סאלם, הינו בית ספר יהודי-ערבי, בו המערכת החינוכית מפגישה תלמידים/ות משתי קבוצות הלאום, החיות במציאות מורכבת של רוב ומיעוט.
בית הספר מחנך את תלמידיו/ותיו לאור ערכים של צדק, של שיויון, של כבוד לזולת ושל פלורליזם.

בבית הספר מודגשים לימוד שתי השפות, שתי התרבויות והשייכות הלאומית של כל עם, תוך פיתוח ההזדהות האישית הלאומית והתרבותית של כל קהילה.

התפיסה החינוכית של ביה"ס מבוססת על זכותו של כל אדם לחיות ולהתחנך בכבוד מתוך הכרה בכך שכל בני האדם, כיחידים וכעמים נולדו חופשיים, שווים בערכם ובזכויותיהם וללא הבדל בין המינים.

השהות בבית הספר מזמנת לתלמידים/ות ולצוות התנסות מתמשכת בחיים משותפים, בהם לומד היחיד להעמיק ולהכיר את זהותו הייחודית ואת תפיסתו את עצמו ואת האחר כשווה.

הורי התלמידים/ות עוברים גם הם תהליך שמאפשר להם התבוננות רחבה ומגוונת בכל הקשור למפגש בין שתי הזהויות.

כתיבת האמנה באה לתת מענה לצורך להבהיר לכלל באי בית הספר – הורים, מורים ותלמידים מהם העקרונות המנחים את בית הספר ומהן הדרכים להשגת מטרות בית הספר.

מטרות חינוכיות:
1. בית הספר יזמן לתלמידים/ות מרחב לגיבוש זהות אישית, לאומית ותרבותית חיובית תוך אינטראקציה עם האחר. בית הספר יאפשר לתלמידים/ות לחיות בשלום עם מרכיבי הזהויות המגוונות באישיותם, להכיר בקיומן ולטפח אותן.
2. בית הספר יחנך לערכים של צדק של שוויון של כבוד לזולת ושל פלורליזם שרואה בשוני בין יחידים ובין קבוצות מקור להעשרה.
3. בית הספר יקנה את השפות העברית והערבית, שתהיינה שגורות בפי הצוות החינוכי ובפי התלמידים/ות.
4. בית הספר יפתח בתלמידים/ות יכולת להתמודד עם מציאות מורכבת, יסייע להם להתמודד תוך ראיה ביקורתית של המציאות בה הם חיים. להרחיב את גבולות ההכלה, עם יכולת ראייה ביקורתית, אכפתית ופעילה.
5. בית הספר יפתח בתלמידים/ות רב כישוריות, יכולת ורצון לבטא את עצמם, את רגשותיהם ואת דעותיהם מהמקום שבו הם נמצאים וממנו לצמוח הלאה.
6. בית הספר יאפשר לתלמידים/ות לרכוש את הידע ואת הכלים הנדרשים על מנת לקדם את השגיהם הלימודיים, על מנת לממש את שאיפותיהם ואת תהליך החיברות שלהם בעולם המודרני.
7. בית הספר ייתן מסגרת להנהלה משותפת שתומכת ומגבשת ובמקביל מאפשרת יציבות וטיפוח של אקלים סביבתי רגוע ומלמד.
8. קהילת בית הספר תשמור ותגן על זכויות חברי הקהילה, על זכויותיהן של הקהילות בכלל ועל זכויות הילדים בפרט לחירות, לשוויון, לצדק, להליך הוגן, לכבוד ולביטחון אישי (לרבות הגנה מפני פגיעה בגופו, בנפשו וברכושו של חבר הקהילה). כיבוד חירויות וזכויות הפרט יעשה תוך איזון ושמירה על זכויות שני המינים.
9. בית הספר יחנך את תלמידיו לשוויון מלא בין המינים ייתן ביטוי מלא ושוויוני לכל קהילות בית הספר: תלמידים/ות ומבוגרים (הורים וצוות), תוך קיום דיאלוג מתמיד בין חברי הקהילה לבין עצמם. קהילת בית הספר תפעל תוך כיבוד חופש הביטוי ותעודד את הילדים להביע את עמדותיהם בגלוי וללא חשש.
10. קהילת בית הספר ערה ומקבלת את השונות שבין בני האדם ואת קיומם של צרכים שונים לכל ילד. הקהילה תעשה כל שניתן על מנת לאפשר לכל ילד להגיע למימוש עצמי, ולמיצוי של היכולות הטמונות בו, על פי דרכו.
11. ביה"ס יפעל מתוך עיקרון של שמירה על איזון מספרי בין שתי האוכלוסיות היהודית והערבית למען יצירת מרקם חברתי נאות.
כתובת נווה שלום
טלפון 03/7440597
טלפון 2 050/8876198
 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי