גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

איתנים

שם בית הספר איתנים
שם המנהלת ורד פריימן
שם המזכירה דליה סודרי
תאור תעודת זהות:
1. בית הספר מהווה חלק אינטגרלי מהמחלקה הפסכיאטרית לילדים ונוער במרכז לבריאות נפש "איתנים".
2. תלמידי בית הספר מאושפזים במחלקה הפסכיאטרית עקב בעיות נפשיות.
3. התלמידים מקבלים טיפול כוללני, רב – תחומי, רב – מימדי.
4. משך שהיית התלמידים משתנה וייחודית לכל תלמיד.
5. התמחות ספציפית ומותאמת של צוות בית הספר.
6. אקלים בית ספרי מיוחד כולל מרחב פיזי.
7. קהילה טיפולית.

ערכים:
1. בית הספר הנו מקום המסמל בריאות בתוך בית החולים.
2. לכל אדם ולכל ילד מוקדי כוח שהם הנקודות החזקות עליהם ניתן להישען כנקודת זינוק להמשך הדרך.בית הספר הקולט תמידים חולים, מאמין ביכולתו להכיל ולקדם את תלמידיו ולאפשר התפתחות האישיות והעצמי של הילד.
3. הענקת כוחות הסתגלות והשתלבות בריאה בקהילה.
4. אקלים בית ספרי מטיב הוא קרקע פוריה להעמקת הערכים והפנמתם.
5. אישיותו של המורה היא כלי טיפולי חשוב בעבודה עם תלמידים פגועים, לכן יש לטפחו, לפתחו ולמצות את היכולות הטמונות ממורה כפרט ובצוות ככלל.

מטרות:
1. בניית תוכנית לימודים ונורמות בית הספר, בהתאם לנורמות הקיימות בחברה.
2. סיפוק ידע הולם המותאם לכל ילד בהתחשב במגבלותיו ובכוחותיו.
3. העלאת ההערכה העצמית של הילד בעזרת הלמידה.
4. יצירת אקלים בית ספרי שיאפשר רגיעה וקליטת חומר לימוד מותאם.
5. הענקת חוויות בונות המטפחות הערכה עצמית.
6. הגברת תחושת השייכות לקבוצה.
7. הכנת הילד להשתלבות בחיי החברה.

אקלים מיטבי הוא קרקע פוריה להעמקת ערכים והפנמתם.
כתובת ד.נ צפון יהודה 90972
טלפון 02-5705135
טלפון 2 02-5705136
פקס 02-5335356
קישור תמונות מהווי בית הספר
 
דואר אלקטרוני ewitanim@012.net.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי