מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

בטיחות וגיהות

 

המועצה האזורית מטה יהודה החלה לקראת סוף שנת 2007 בתהליך הטמעת נושא הבטיחות והגיהות בין עובדי המועצה.
המטרה הינה לקיים את כל פעולותיה באורח אחראי,לשמור על בטיחותם של כל עובדיה והמבקרים בה וכן לשמור על איכות הסביבה.
בנוסף, חלה על המועצה החובה לעמוד בחוקים ובתקנות הדנים בבטיחות, באיכות סביבה, גיהות, מניעת דליקות, חוק החשמל וחוקי הבניה.
כחלק מקידום התהליך הנ"ל הוקמה וועדת בטיחות המורכבת מחברי ההנהלה ומעובדי מועצה.
בין תפקידיה העיקרים של הועדה, לעמוד על קיום תנאי בטיחות וגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.
שיתוף פעולה של כל עובדי המועצה הוא תנאי הכרחי להצלחה.

 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי