גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

אפשרויות תשלום הארנונה

מידע על אפשרויות תשלום ארנונה.

בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה(אלא אם המועצה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל- 30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות, התש"מ 1980.

 

להלן מגוון אפשרויות תשלום המאפשרים פריסת תשלומים.

 1. תשלום באמצעות הוראת קבע כרטיס אשראי:
  הכרטיס יחויב כל 15 לחודש בפריסה של 12 חודשים.                 
  הוראת קבע בכרטיס אשראי
   
 2. תשלום באמצעות הוראת קבע בנק:
  חשבון הבנק יחויב כל 15 לחודש אי זוגי בפריסה של 6 חודשים.
  בנוסף תינתן הנחה של 2%
  הוראת לחיוב חשבון בנק - שוטף
   
 3. גביה מרוכזת:
  ישנם ישובים אשר מאמצים את הדרך לגביה באמצעות הישוב.
  לפרטים נוספים יש לגשת למזכירות הישוב, ולהודיע על כן למחלקת הגביה.

 

לתשלום בכל דרך אחרת יש להגיע למחלקת הגביה בשעות הפעילות.

ראשון, שלישי וחמישי 15:30-8:30, שני 17:30-8:30
ביום רביעי לא תהיה קבלת קהל!

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי