גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

אישור העדר חובות

אישור זה  ניתן מהמועצה המקומית לרשם המקרקעין, ובו המועצה מאשרת כי לבעל הנכס אין חובות למועצה בגין הנכס.

על מנת שהמועצה תוכל להוציא אישור זה עליה לבדוק כי כל התשלומים בגין ארנונה, מיסי ועד, אגרות ביוב, היטלי ביוב, שמירה והיטלי השבחה שלומו במלואם במזומן.
 

את האישור ניתן לקבל עד 14 ימי עבודה, מיום הגשת כל המסמכים בשלמותם.

את המסמכים ניתן להעביר למייל: galita@m-yehuda.org.il  או לפקס: 02-9958617

 

טפסים להגשת בקשה לאישור העדר

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי