גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

אודות הועדה

הרכב הועדה

50% נציגי ההנהלה
50% נציגי עובדים

הרכב הועדה

אבי קינן – יו"ר הועדה
יעקב (אבויה) אלפסי – מזכיר הועדה
שולמית בן אהרון – חברה
פנחס הומינר – חבר
חיים בן דוד – חבר
סימה אלמליח – חברה
משה דוד – חבר
אילן סימן טוב – יועץ חיצוני

חובות וסמכויות של הועדה

1. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודות בארגון ולהמליץ על אמצעים למניעתן 2. לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים וליעץ בקביעת כללי בטיחות
3. לקבל דו"ח מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.
4. להילוות למפקח העבודה בביקוריו בארגון.

פעולות של הועדה

  • נשלחה הודעה על הקמת ועדת בטיחות לאגף לפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.
  • הוצגה בפני הועדה תוכנית הדרכה שנתית שבימים הקרובים תקבל אישור ותצא לדרך.
  • סקר סיכונים ומפגעים – התבצעו ביקורות לגילוי סיכונים ומפגעים באגפי ומחלקות המועצה. זאת כדי ליצור סביבת עבודה בטוחה לעובדים ולמבקרים במועצה. להלן נוהל איתור מפגעים

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי