מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

אגרות ביוב

 

בהתאם לחוק עזר למטה יהודה (אגרת ביוב), התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק העזר"), כל נכס אשר מחובר למערכת הביוב של המועצה או של יישוב שבאחריותה חייב בתשלום תקופתי של אגרת ביוב, לפי תעריפים הנקובים בחוק העזר.

לגבי כמות השפכים, המועצה  מחייבת כל נכס על יסוד  הנחת צריכת כמות של 312 קוב [מטר מעוקב] מים לשנה בגין אגרת ביוב.

כל תושב המחויב באגרת ביוב  רשאי להשיג על כמות זו  על פי התנאים הבאים:

 

1.   מכתב פניה של המבקש, המפרט כמות המים הנכונה לדעתו.

2.   אישור מרוכז מספק המים עבור צריכות מים לשנים המבוקשות.

3.   אישור מספק המים לסך השעונים הקיימים בנחלתך/מגרשך.

4.   עם קבלת הנתונים הנ"ל , המועצה תערוך בירור כולל ומקיף לרבות עם ספק המים ואגודת הישוב באשר לנכונות הנתונים ולכן לצריכה הכוללת של הישוב ולאחריה תיערך בחינה של בקשתך.

5.   את בקשות בצירוף הנתונים הנ"ל אפשר  לשלוח למחלקת הגביה בפקס שמספרו: 029958617  

או בהודעת מייל שכתובתו:  benit@m-yehuda.org.il  /  avigails@m-yehuda.org.il

  

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי