גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

המטרה: להגיע עד אחרון הילדים

פורסם באתר בתאריך: 06/09/2017


שנת הפעילות הקרובה של מחלקת נוער תעמוד תחת הכותרת 'עד אחרון הילדים' במטרה להתמקד בהכרות בין מדריכי הנוער לכל ילד, ילדה, נער ונערה ביישובים. מדריכי הנוער ישתתפו בהשתלמויות לחיזוק הקשר עם בני ובנות הנוער ויתבקשו לדווח על נוכחות ילדים ובני נוער, במטרה לבסס מערך נתונים מסודר במועצה על מספר הילדים ובני הנוער אשר לוקחים חלק בפעילות מחלקת נוער.

כמו כן, יושם דגש על הדרכת בנות ובני נוער בקבוצות חינוכיות. קבוצה חינוכית היא קבוצה רב או חד שכבתית הלוקחת חלק בתהליך חינוכי שמובילים מדריכי הנוער, ועובדי הנוער והקהילה. המטרה היא ליצור סביבה בטוחה להתבגרות, באמצעות טיפוח ערכים של תרבות שיחה והקשבה, פתיחות וסובלנות, מנהיגות, יוזמה ומעורבות חברתית.

בין המטרות השנתיות של מחלקת נוער גם עידוד בנות ובני נוער להצטרף לפעילות בתנועות הנוער כחניכים וכמדריכים, עידוד היציאה לשנת שירות ומכינות ועידוד היציאה לשירות צבאי משמעותי. לשם כך מעמיקים במחלקת נוער בערכים של דמוקרטיה במובן של ניהול עצמי של בנות ובני הנוער, ומעורבות אישית שלהם בתכנים. כמו כן, הוקם פורום יחצנים צעירים אשר מסייעים בהפצת פעילות המחלקה לבני הנוער. בנוסף, מועצת הנוער של מטה יהודה, שחבריה נבחרו בבחירות דמוקרטיות, פועלת לקידום צרכי הנוער ברמה המועצתית, המחוזית והארצית.

עוד על הפרק: חיזוק הקשר הבין דורי באמצעות מפגשים יזומים של בנות ובני הנוער עם בני הדור השלישי, עידוד מפגשים בין מדריכי וחניכי תנועות הנוער השונות הפועלות במועצה, וחיזוק הקשר עם בתי הספר, על ידי מפגשי מדריכי נוער עם תלמידים בשעות הבוקר, חיזוק הקשר עם מדרכי המוגנות ובניית ממשקי עבודה משותפים.

השתלמות בני נוער

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי